Login

Register

User Registration
Login Close
---

---
Cumpara CANA Tara Beiusului
Cazare transport anunturi shop
A+ A A-

ORDONANTA DE PLATA si CEREREA CU VALOARE REDUSA IN NOUL COD DE PROCEDURA CIVILA

ORDONANTA-DE-PLATA-si-CEREREA-CU-VALOARE-REDUSA--IN-NOUL-COD-DE-PROCEDURA-CIVILA

La data de 15.02.2013 a intrat in vigoare Noul Cod de procedura civila care prin noile reglementari aduce schimbari majore in procedura de judecata a cauzelor, mai ales in ceea ce priveste recuperarea creantelor, ce se pot face acum fie prin procedura ordonantei de plata fie prin procedura cererii cu valoare redusa si procedura de drept comun.

In cele ce urmează ma voi referi succint la procedurile cu caracter urgent, adica procedura ordonantei de plata si cererea cu valoare redusa.

Procedura ordonantei de plata este reglementata ca procedura de recuperare a creantelor certe, lichide si exigibile fiind prevazuta la art. 1013-1024 din Noul Cod de ProceduraCivila.

Noul cod de procedura civila introduce obligativitatea procedurii prealabile de trimitere a somatiei catre debitor, anterior inaintarii cererii de emitere a ordonantei de plata catre instanta judecatoreasca.

Astfel creditorul este obligat sa inainteze fie prin executor judecatoresc fie prin scrisoare cu continut declarat si confirmare de primire o somatie catre debitor prin care sa ii puna in vedere ca are obligatia de a achita debitul in termen de 15 zile de la primirea somatiei.

În cazul în care după aceste 15 zile debitorul nu a achitat debitul, creditorul are dreptul să introducă cererea la instanţa competentă iar prin introducerea acestei proceduri prealabile se prelungeste termenul de recuperare a creantei, deoarece creditorul nu mai poate introduce direct cererea la instanta, ci trebuie sa astepte cele 15 zile acordate debitorului pentru plata.

Dovada indeplinirii procedurii trebuie ataşată cererii, alături de celelalte inscrisuri care dovedesc creanţa iar parcurgerea acestei proceduri prealabile anterior inaintării cererii la instanţă este obligatorie deoarece neindeplinirea procedurii prealabile se sanctioneaza cu respingerea cererii ca inadmisibila.

La cerere se anexează inscrisurile doveditoare ale creanţei si orice alte acte din care reiese cuantumul creanţei sau o recunoaştere a debitului de către debitor, precum şi dovada indeplinirii procedurii pralabile iar cererea şi inscrisurile se vor depune in numarul de exemplare necesar pentru fiecare parte din litigiu la care se adauga inca un exemplar pentru instanta de judecata.

Intampinarea prin care debitorul contesta creanta si isi formuleaza apararile poate fi depusa de catre debitor cu cel puţin 3 zile înainte de termenul de judecată iar instanţa va verifica dacă contestaţia este întemeiată. Daca debitorul nu formulează întâmpinare, instanta poate considera aceasta ca o recunoaştere a pretenţiilor creditorului.

In reglementarea actuala a procedurii ordonantei de plata, întampinarea nu se mai comunica creditorului, astfel acesta va trebui să ia cunostinta de cuprinsul acesteia de la dosarul cauzei.

Pentru dovedirea pretentiilor creditorului se vor folosi doar inscrisurile iar instanţa, in baza actelor de la dosar poate admite in totalitate sau în parte cererea creditorului si pronunţa o ordonanţă de plată care va conţine şi termenul de plată, ce poate fi stabilit intre 10 zile si 30 de zile de la data comunicarii ordonantei.

In cazul respingerii sau in cazul admiterii în parte a cererii, pentru restul pretenţiilor se va putea face o cerere pe dreptul comun si care va fi timbrata la valoarea pretentiilor.

Prin intrarea in vigoare a Codului de procedură civilă nu mai este necesară procedura investirii cu formulă executorie a hotararilor judecatoresti astfel ca a fost eliminată procedura investirii cu formulă executorie, drept pentru care există numai procedura incuviintarii executării silite.

In ceea ce priveşte procedura privind cererile cu valoare redusă, această procedură reprezintă o noutate adusă de către noul cod de procedură civilă şi este prevăzută de dispoziţiile art. 1025-1032 Cod procedură civilă si se aplică creanţelor care nu depăşesc o anumită valoare, respectiv suma de 10.000 de lei.

Aceasta suma cuprinde doar debitul principal fără a lua in calcul penalităţile şi dobânziile deoarece acestea se vor calcula si se vor solicita separat in cadrul formularului pus la dispoziţie de Ministerul Justiţiei şi care va cuprinde toate informaţiile necesare cu privire la litigiu.
In cadrul acestei proceduri dezbaterea orală in faţa instanţei nu este obligatorie, insă dacă partile doresc se poate solicita dezbaterea orala prin intermediul formularului iar instanţa poate dispune înfăţişarea părţilor, dacă apreciază ca este nevoie de anumite lamuriri.

Reclamantul va completa formularul, iar la formular va depune inscrisurile care dovedesc creanţa sa, in atâtea exemplare câte părţi sunt plus unul exemplar pentru instanţa de judecata.

Pârâtul va completa si el de un formular special pentru apărările pe care le va formula, dar potrivit art. 1029 alin. 4 acesta nu este obligat să folosească formularul, putând răspunde prin orice alt mijloc adecvat si va transmite apărările în termen de 30 de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată.

In probaţiune se vor folosi inscrisurile, insă in cadrul acestei proceduri se vor putea folosi si alte probe decât inscrisurile, insă numai in cazul în care administrarea acestora nu are o valoare disproporţionată faţă de valoarea litigiului iar finele procesului instanta va pronunţa o hotărâre judecătorească care este executorie de drept si este supusă apelului in termen de 30 de zile de la comunicare.

La cererea debitorului instanta va putea suspenda executarea hotărârii numai dacă se va achita o cauţiune de 10 % din valoarea contestata.

Cuantumul taxei de timbru pentru cererea de emitere a ordonantei de plata de 200 de lei, iar pentru cererile cu valoare redusa cuantumul taxei este de 50 de lei daca debitul solicitat este pana la suma de 2.000 lei si de 200 de lei daca debitul este peste 2000 lei si pana la 10.000 lei.


Adrian COSTEA

Cauta in site

PANTANO
RECLAMA TA  la tara Beiusului EMF EXTREME WEST COMPUTERS BEIUS STIRI DOI LUPI APUSENI HUNTING GUARDIA SECURITY